Projekty EU

Název projektu: Investice do fotovoltaické elektrárny společnosti AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001858
Parametry pořizovaných technologií: FVE o výkonu: 144 kWp
Výše způsobilých: 3 557 116,80 Kč
Dotace: 1 244 990,88 Kč
Datum podání žádosti o dotaci: 17. 5. 2022
Závazný termín ukončení projektu: 30. 11. 2023
Závazný termín podání Žádosti o platbu: 29. 1. 2024
Místo realizace: objekt bez čísla popisného v katastrální území Martínkov, okres Třebíč, na parcelách č. 2391/1 a č. 2391/6